Tin tức - Sự kiện

Khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ: Báo cáo công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm 2012

Cập nhật: 05-10-2012 09:30:55
Khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ: Báo cáo công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm 2012
Chín tháng đầu năm, Ngành VHTTDL các tỉnh/thành khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kế hoạch công tác, góp phần phát triển KT, VH - XH, xây dựng đời sống tinh thần và nâng cao thể chất cho nhân dân các địa phương.
Lĩnh vực văn hoá, gia đình:

Hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc: Ngành đã phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy tác dụng của các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn các tỉnh; đặc biệt là các di tích lịch sử quốc gia. Thái Nguyên: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về ATK - Thái Nguyên lãnh đạo kháng chiến và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt: Khu di tích lịch sử ATK-Định Hóa; tổ chức Lễ khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; tổ chức khảo sát 12 di tích trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo; có 13 di tích lịch sử văn hóa đ­ược xếp hạng cấp tỉnh. Tuyên Quang: Tổ chức Lễ khởi công xây dựng tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Hà Nam: Xây dựng bộ triển lãm cổ vật và di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam. Lạng Sơn: Thực hiện điền dã khảo sát về tài liệu hiện vật trên tuyến Lạng Sơn - Chi Lăng - Hữu Lũng phục vụ cho công tác sưu tầm hiện vật bổ xung giai đoạn cách mạng kháng chiến. Hải Dương: Tổ chức Tổng kết và Hội thảo 10 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa (2002 - 2012) nhằm đánh giá thực trạng và xây dựng định hướng để tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả trong thời gian tới; xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; tổ chức bàn giao dự án Văn bia đề danh Tiến sĩ nho học tại di tích lịch sử văn hoá Văn Miếu Mao Điền (Cẩm Giàng).

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật: Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp được tổ chức sôi động, nội dung phong phú, hấp dẫn. Hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh góp phần tôn vinh bản sắc văn hoá dân tộc, khơi dậy phong trào văn hoá văn nghệ mạnh mẽ ở cơ sở.  Hoạt động văn hóa nghệ thuật, các buổi biểu diễn lớn và đưa các đoàn văn nghệ đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động thư viện: Hoạt động thư viện đã ngày càng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đọc, tìm kiếm thông tin cho mọi đối tượng đến nghiên cứu, học tập, giải trí. Số lượng thẻ bạn đọc và lượt độc giả đến hệ thống các thư viện, đặc biệt là thư viện tỉnh đều tăng; Hoạt động điện ảnh luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị góp phần tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Hà Nam: Phối hợp tổ chức Hội nghị Triển khai công tác 2012-2013 của Liên hiệp Thư viện Đồng bằng Sông Hồng.

Hoạt động văn hóa cơ sở:

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội:  Trong thời gian đón Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, các tỉnh tưng bừng tổ chức các lễ hội như Hà Nội: Tổ chức thành công chương trình “Hà Nội, điểm hẹn Phố và Hoa” tại khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Thái Bình: Lễ hội Đền Trần; Nam Định: Tổ chức lễ hội khai ấn Đền Trần. Phú Thọ tổ chức khai mạc “Chương trình du lịch về cội nguồn tỉnh Phú Thọ năm 2012 và vinh danh hát Xoan Phú Thọ” tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Thái Nguyên: Tổ chức lễ hội Lồng tồng tại ATK Định Hóa thu hút đông đảo du khách tham dự. Bắc Ninh: Tổ chức Lễ hội Lim năm 2012. Quảng Ninh: Khai hội Yên Tử 2012. Ninh Bình: Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh, 5 năm thành lập thành phố Ninh Bình và Lễ hội Cố đô Hoa Lư năm 21012.

Công tác xây dựng nếp sống văn hoá và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”:

Hướng dẫn Ban chỉ đạo các tỉnh/thành phố thực hiện thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa’; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa’, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương và Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận ‘Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Điển hình như Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị trao bằng công nhận cơ quan văn hóa 03 năm liên tục (2009-2011). Hà Nội: Tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo phòng Văn hóa, Thông tin và chuyên viên phụ trách phong trào cơ sở; Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng nâng cao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mạng lưới truyền thanh phường, xã, thị trấn hoạt động đều, truyền đạt kịp thời các nội dung của phong trào. Tham mưu cho UBND thành phố về xây dựng Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá”; Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phong trào văn nghệ quần chúng và xây dựng các đội văn nghệ cơ sở như tỉnh Yên Bái: Liên hoan nghệ thuật hát Then - Đàn tính toàn quốc lần thứ IV.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh trên diện rộng và chiều sâu; Các phong trào: xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư, xã, phường, thị trấn văn hoá, cơ quan đơn vị văn hoá được triển khai thực hiện sâu rộng. Tham gia Liên hoan, hội diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu như: Tuyên Quang: 9 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh có 266.571/293.000 đăng ký gia đình văn hóa (đạt 88,93%); 2.430/3017 làng, tổ dân phố đăng ký làng, bản tổ dân phố văn hóa (đạt 80,54%) 1.401/1.437 cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa (đạt 97,50%). Hải Phòng: Tham mưu giúp thành phố chỉ đạo, tổ chức tốt Hội nghị biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố năm 2011 và Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2012 của Ban Chỉ đạo phong trào; đồng thời tiếp tục hướng dẫn triển khai Chương trình thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thành phố giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hải Dương: Tính đến tháng 5/2012 toàn tỉnh đã có 1.377/1.431 (96,2%) nhà văn hoá thôn, Khu dân cư được tỉnh hỗ trợ để xây mới, sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị.

Công tác gia đình: Xây dựng kế hoạch công tác gia đình năm 2012; phổ biến các văn bản pháp luật về gia đình như: Chỉ thị 49-CT/TW về việc "Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; Chiến lược xây dựng Gia đình đến năm 2010; Luật Phòng chống bạo lực trong gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật hôn nhân và gia đình...; kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác gia đình cho cán bộ văn hoá các xã, phường, thị trấn và cán bộ phụ trách công tác gia đình phòng VH&TT các huyện, thành phố; kế hoạch hành động về bình đẳng giới ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2012. Nổi bật như Hải Phòng: Phối hợp tổ chức thành công Liên hoan Văn nghệ Gia đình; Giải Thể thao Gia đình 2012, thành lập đoàn đại biểu tổ chức thăm và tặng quà một số gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố nhân dịp kỷ niệm 11 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2012).

Lĩnh vực Thể dục thể thao:

Công tác phát triển thể thao thành tích cao được thực hiện có hiệu quả, việc đào tạo vận động viên các tuyến: năng khiếu, trẻ và đội tuyển được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đủ các vận động viên tham dự các giải khu vực và quốc gia; đồng thời xây dựng lại quy trình tuyển chọn, đào tạo vận động viên ở một số môn; tổ chức thi đấu dã ngoại với các tỉnh trong khu vực, các giải cúp quốc gia để kịp thời sàng lọc bổ sung các vận động viên vào đội tuyển chính thức.

Thể dục thể thao quần chúng: Trong 9 tháng đầu năm 2012, phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân. Cụ thể: Hải Phòng: Tổ chức Giải Vô địch Vật tự do thành phố - Cúp Báo Hải Phòng lần thứ XX năm 2012. Hà Nội: Phối hợp tổ chức các giải thể thao học sinh trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng năm 2012 như: Bóng rổ, vật dân tộc, vật tự do, cờ vua, Vovinam. Lào Cai: Phối hợp với Liên đoàn  Boxing Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức giải Cúp CLB Boxing nam, nữ toàn quốc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Lào Cai. Hà Nam: Tổ chức Hội thi thể thao Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Ninh Bình: Phối hợp tổ chức thành công giải cúp Vật Cổ điển - Tự do toàn quốc năm 2012. Yên Bái: Chỉ đạo, tổ chức giải Bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh-Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ X; giải giải Cầu lông các Câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ VII. Hưng Yên: Tổ chức giải Quần vợt các CLB tỉnh Hưng Yên năm 2012, giải Taekwondo trẻ tỉnh Hưng Yên năm 2012.

Thể thao thành tích cao: Hải Phòng: Tổ chức Giải Vô địch Boxing Trẻ nam, nữ toàn quốc năm 2012; tham gia thi đấu 14 giải quốc gia, quốc tế, giành tổng số 60 huy chương các loại, với 17 huy chương Vàng, 22 huy chương Bạc và 21 huy chương Đồng. Hải Dương: Tham gia thi đấu 3 giải quốc tế, 8 giải quốc gia giành được tổng số 33 huy chương (gồm 8 HCV, 11 HCB, 14 HCĐ). Hưng Yên: Tchức đưa đoàn VĐV, HLV tập huấn và tham gia thi đấu 11 giải thể thao Quốc gia (môn Taekwondo, Cử tạ, Canoeing, Rowing, Pencak Silat, Boxing, Bóng bàn, Bắn cung) giành 39 Huy chương các loại, trong đó, có 12 HC vàng, 10 HC bạc, 17 HC đồng.

Lĩnh vực Du lịch:

Kết quả hoạt động kinh doanh: Thái Nguyên: du lịch Thái Nguyên đón và phục vụ được 222.015 lượt khách trong đó khách quốc tế đạt 3.900 lượt. Hải Phòng: Trong 9 tháng đầu năm 2012, Du lịch Hải Phòng ước đón và phục vụ 1.966.148 lượt khách du lịch doanh thu ước đạt 848,099 tỷ đồng (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2011). Hải Dương: Trong 9 tháng đầu năm 2012 toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 1.350  lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 465,7 tỷ đồng (tăng 8,99 % so với cùng kỳ năm 2011, đạt 48,01% kế hoạch năm).

Công tác nghiệp vụ du lịch: Hà Nội:  Hướng dẫn các đơn vị cơ sở lưu trú du lịch làm thủ tục xếp hạng sao. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch phát triển ngành Du lịch Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tuyên Quang: Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Hải Phòng: Tổ chức thành công Hội nghị xây dựng chương trình hoạt động Năm Du lịch Quốc gia khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2013 tại Hải Phòng. tổ chức các hoạt động trong chương trình Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng 2012 và Năm Du lịch Quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013; triển khai tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý và công tác nghiệp vụ du lịch cho một số cơ sở du lịch tại Cát Bà và Đoàn 295 Đồ Sơn. Ninh Bình: Hoàn chỉnh đề tài Nghiên cứu đề xuất mô hình xây dựng cộng đồng tại khu du lịch sinh thái Vân Long. Cao Bằng: Nghiên cứu kế hoạch phát triển khu du lịch Thác Bản Giốc, tổ chức Hội thảo Quy hoạch điểm du lịch cộng đồng Pắc Ràng.

Công tác quy hoạch, đầu tư và quảng bá xúc tiến, hợp tác phát triển du lịch: Tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh, thành phố cường quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương để thu hút khách tham quan du lịch như Ninh Bình: Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh tham gia quảng bá du lịch trên ấn phẩm “Việt Nam – điểm đến hấp dẫn”. Hải Phòng: Xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới; Quy hoạch phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà; Kế hoạch bảo vệ, quản lý di sản thiên nhiên thế giới – quần đảo Cát Bà.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, Ngành VHTTDL Khu vực Đông Bắc, Tây Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ quyết tâm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm, cụ thể như sau:

Một là: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Tết Dương lịch... Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình. Tập trung vào việc xây dựng quy hoạch, đề án, dự án của ngành.

Ba là: Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, di tích, cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển du khách và các điểm du lịch; kiểm tra chất lượng, dịch vụ của cơ sở lưu trú...

Bốn là: Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc; thực hiện có hiệu quả công tác tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp cho các di tích năm 2012.

Năm là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển các hoạt động sự nghiệp văn hoá như công tác thư viện, biểu diễn nghệ thuật, phát hành phim và chiếu bóng… năm 2012. Đẩy mạnh việc xây dựng các thiết chế văn hoá như: Nhà văn hoá xã, phường thị trấn, Nhà văn hoá thôn, làng, khu phố ở những địa phương cơ sở chưa có.

Sáu là: Tập trung nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện chương trình xây dựng “nông thôn mới”.

Bảy là: Triển khai chiến lược gia đình Việt Nam giai đoạn 2012-2020. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, các CLB gia đình phát triển bền vững.

Tám là: Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, huấn luyện vận động viên tham gia các giải thể thao trong nước và khu vực.

Chín là: Tổ chức và tham gia hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh theo kế hoạch. Tập trung đầu tư phát triển du lịch theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Mười là: Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp liên ngành, tạo sự gắn kết, cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành trong phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.
Nguồn: CINET
Hỗ trợ trực tuyến
TT Xúc Tiến Du Lịch
 (0229) 388.41.01
Ms Quỳnh 0986216262
Mr Giang 0944050001
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu