Bản tin VHTT&DL 2014

Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 4-2014
         Chỉ đạo nội dung            Hoàng Thanh Phong     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương Tiến     Giám đốc Trung ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 3 - 2014
                     Chỉ đạo nội dung            Dương Thị Thanh     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 2 - 2014
                    Chỉ đạo nội dung            Dương Thị Thanh     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương Tiến   ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 1 - 2014
                     Chỉ đạo nội dung            Dương Thị Thanh     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương ....
Hỗ trợ trực tuyến
TTTT Xúc Tiến Du Lịch
(0229) 388.41.01
Mr Giang  
(0229) 388.60.68
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu