Bản tin VHTT&DL 2014

Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 4-2014
         Chỉ đạo nội dung            Hoàng Thanh Phong     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương Tiến     Giám đốc Trung ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 3 - 2014
                     Chỉ đạo nội dung            Dương Thị Thanh     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 2 - 2014
                    Chỉ đạo nội dung            Dương Thị Thanh     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương Tiến   ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 1 - 2014
                     Chỉ đạo nội dung            Dương Thị Thanh     Phó Giám đốc Sở VHTT&DL  Chịu trách nhiệm xuất bản              Đỗ Dương ....
Hỗ trợ trực tuyến
Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch
Hotline: (030) 388.41.01
Hỗ Trợ Thông Tin
Ms.Hằng: 0979.928.146
Tư Vấn Tour 
Mr.Giang: 0965.500.001
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu