Bản tin VHTT&DL số 4-2013

Những thành tựu nổi bật trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

Cập nhật: 30-12-2013 05:32:04
Những thành tựu nổi bật trong công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình năm 2013  và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, năm 2013 nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và du lịch đã được tổ chức thành công tại Ninh Bình, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước. Các sự kiện nổi bật như: Hội nghị Quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững; Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Eximbank Cup 2013; Kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu; Các hoạt động trong chương trình năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013; Đại hội Thể dục Thể thao cấp huyện, thành phố, thị xã...
Năm 2013, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: Tham mưu Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII); Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 13/7/2009 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Ninh Bình đến 2020, định hướng đến năm 2030; Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển  bền vững tại Ninh Bình; Ban hành văn bản số 22/UBND-VP6 ngày 31/01/2013 về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; Thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Ninh Bình.

Sở t
ập trung chỉ đạo các đơn vị trong Ngành tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương; Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung hoạt động theo chương tình “Năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013” tại Hải Phòng và các nội dung chương trình, sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia tổ chức tại Ninh Bình; Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ V (2013- 2014) và tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014; chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “Sân khấu học đường” năm 2013;... Tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai các nội dung công tác năm 2013.

Toàn N
gành đã tích cực tham gia và đạt giải thưởng cao trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật do trung ương tổ chức: Tham gia cuộc thi sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng (đạt huy chương bạc toàn đoàn, 03  huy chương vàng và 02 huy chương bạc cho đạo diễn và diễn viên); Tham gia Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh đạt Huy chương vàng; Tham dự Liên hoan Hát văn, hát chầu văn tổ chức tại Vĩnh Phúc xếp thứ nhất toàn đoàn; Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh xây dựng nông thôn mới khu vực Miền Bắc năm 2013 tại Hải Dương đạt 01 huy chương vàng và 02 huy chương bạc (văn nghệ), 01 huy bạc và 02 huy chương đồng (thể thao); Tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách do Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Hồng tổ chức tại Thành phố Hải Dương đoạt giải xuất sắc và được chọn làm đại diện cho Liên hiệp Thư viện Đồng bằng sông Hồng tham gia Liên hoan cán bộ Thư viện tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc tại Điện Biên vào tháng 5/2014.

H
oạt động Thanh tra, kiểm tra tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần không nhỏ đảm bảo môi trường lành mạnh cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được quan tâm, chú trọng. Năm 2013 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xếp hạng cấp tỉnh cho 15 di tích trình Hội đồng khoa học xét duyệt; Tổng hợp, phân loại kiểm kê di tích, di sản văn hóa phi vật thể, các lễ hội truyền thống, các di tích đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh; thẩm định, theo dõi việc tu sửa các di tích được cấp kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia (26 di tích cấp tỉnh, 09 di tích cấp quốc gia). Thực hiện các nội dung của đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”; Phối hợp triển khai thực hiện Dự án sưu tầm, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam “Lễ hội làng Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình”.

Hoạt động văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi. Các địa phương trong tnh tích cực triển khai và tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ quần chúng phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các sự kiện của đất nước và của địa phương; tích cực luyện tập các chương trình tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Ninh Bình năm 2013 do Sở tổ chức. Một số địa phương tiêu biểu như: huyện Nho Quan tổ chức 872 chương trình văn nghệ, huyện Kim Sơn 237 chương trình, huyện Yên Khánh 65 chương trình, huyện Hoa Lư có câu lạc bộ Chèo, chiếu chèo…

Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia, hưởng thụ các sản phẩm văn hóa, tinh thần, đồng thời phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động Thư Viện, Bảo tàng, Điện ảnh, Nhiếp ảnh được tổ chức thường xuyên, hiệu quả kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và địa phương, và đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thưởng thức nghệ thuật của cán bộ và nhân dân địa phương cũng như du khách.

Tiếp bước những năm qua, năm 2013 phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, mà trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác xây dựng thiết chế văn hóa và đời sống văn hóa xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2013 Sở tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;  Phối hợp tổng kết công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm 2013. Hướng dẫn 145 xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị Gia đình văn hóa tiêu biểu ở cơ sở và tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Hội nghị Gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ II năm 2013 tại Hà Nội... Chủ động phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh tích cực đy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước và được nhân dân đồng tình hưởng ứng tham gia.

Hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở và trong các cơ quan, doanh nghiệp được đẩy mạnh.
Năm 2013 số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 27%; tỷ lệ số gia đình thể thao đạt 23%. Hệ thống sân thi đấu dành cho các hoạt động TDTT, khu vui chơi cho trẻ em được nâng cấp với 600 sân cầu lông, 443 sân bóng đá và 67 sân quần vợt. Hoạt động TDTT được đông đảo quần chúng tham gia.

Việc tổ chức Đại hội được tiến hành theo đúng tiến độ thời gian theo Kế hoạch đề ra, 8/8 huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức xong Đại hội TDTT cấp huyện. Tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014) và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc.

Năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
thành lập các đoàn vận động viên tham gia thi đấu 30 giải thể thao đoạt 86 huy chương (trong đó có 26 HCV, 32 HCB, 28 HCĐ) đạt 100% so với kế hoạch năm. Nghành cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công trên 28 giải thể thao, trong đó đáng chú ý là những giải cấp quốc gia, quốc tế: Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Eximbank Cup; Các trận thi đấu trong khuôn khổ khuôn khổ giải bóng đá vô địch quốc gia Eximbank 2013; Giải quần vợt năng khiếu toàn quốc tại Ninh Bình.

Hoạt động du lịch có bước phát triển vượt bậc.
Tình hình trật tự trị an, vệ sinh môi trường tại các khu điểm du lịch và chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất phục vụ khách du lịch có nhiều cải thiện, từng bước đáp ứng được nhu cầu của du khách. Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh và tăng cường, hình ảnh du lịch Ninh Bình tiếp tục được quảng bá rộng rãi ở các địa phương trong toàn quốc. Năm 2013 trước bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng Ninh Bình được đánh giá là một trong những điểm sáng về phát triển du lịch, ngành du lịch Ninh Bình ước đón và phục vụ 4,5 triệu lượt khách, tăng 20% so với năm so với cùng kỳ năm 2012, vượt kế hoạch đề ra là đón 4 triệu lượt khách du lịch năm 2013, trong đó khách nội địa trên 3,9 triệu lượt, khách quốc tế 520 nghìn lượt, doanh thu đạt 920 tỷ đồng.

Năm 2014, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XX; Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, đồng thời tập trung thực hiện tốt các nội dung công tác chuyên môn về công tác văn hóa, thể thao và du lịch; phấn đấu hoàn thành toàn diện những nhiệm vụ công tác chủ yếu:

1.
Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện và hoàn thành xuất sắc việc tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm.

2.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch. Tích cực tham mưu với tỉnh các biện pháp chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác chuyên môn của ngành.

3.
Tham gia các hoạt động tại Lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư năm 2014

4.
Tập trung chỉ đạo triển khai các kế hoạch về thực hiện các chiến lược phát triển văn hóa, gia đình, TDTT, du lịch và các nội dung công tác trong từng lĩnh vực công tác chuyên môn của ngành, cụ thể là:

Về lĩnh vực văn hóa, gia đình:

- Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII); thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Kiểm tra việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hướng dẫn thực hiện Đề án Tuyên truyền giáo dục đức lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và Mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình trên toàn tỉnh; Thu thập và xây dựng dữ liệu về gia đình, về phòng, chống bạo lực gia đình và đời sống văn hóa cơ sở năm 2014.

- Tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện xây dựng nông thôn mới

- Tổ chức lớp tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Tổ chức lực lượng tham gia các hoạt động do Bộ VHTTDL tổ chức: chương trình nghệ thuật quần chúng và triển lãm ảnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ và 55 đường Trường Sơn tổ chức tại Điện Biên; chương trình nghệ thuật
“Xướng ca dân gian”, Liên hoan Độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc tổ chức tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu chèo toàn quốc 2014 tổ chức tại Huế. Khai giảng các lớp năng khiếu nghệ thuật hát Văn, hát Xẩm và thiết kế đồ họa tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình và lớp năng khiếu nghệ thuật Chèo khóa IV tại Nhà hát Chèo Ninh Bình.

- Tiếp tục triển khai thực hiện đề án Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012 - 2020 ; tiếp tục tổ chức chấm, chọn tác phẩm cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Ninh Bình đợt II.

- Chú trọng công tác quản lý các di tích lịch sử văn hoá và tích cực thực hiện các biện pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá trên địa bàn. Lập hồ sơ xếp hạng di tích đối với 12 - 15 di tích cấp tỉnh và 1 - 2 di tích cấp quốc gia. Tiếp tục triển khai các nội dung của đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng trên địa bàn tỉnh”.

Về lĩnh vực thể dục, thể thao:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng; xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao ở cơ sở.

-
Tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ V năm 2014; Chuẩn bị các điều kiện, lực lượng tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII.

-
Tập trung đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho các lớp năng khiếu và các đội tuyển thể thao của tỉnh để tham gia và đạt kết quả cao trong các giải thể thao quốc gia, quốc tế.

-
Tiếp tục mở các lớp năng khiếu nghiệp dư ở cơ sở để tạo nguồn, đồng thời tuyển chọn các VĐV chất lượng để bổ sung cho các lớp năng khiếu tập trung tại tỉnh

- Phối hợp và giúp CLB bóng đá XM the vissai Ninh Bình tổ chức các trận thi đấu trên sân nhà trong khuôn khổ giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Eximbank -2014 và Cúp quốc gia

Về  lĩnh vực du lịch:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ năm 2014 của Kế hoạch số 07/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TU của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu năm 2014 đón 4.700.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là: 600.000 lượt, khách nội địa: 4.100.000 lượt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch, tập trung các nhóm công việc chính sau: Tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang thông tin điện tử của địa phương và trung ương; Xuất bản các ấn phẩm quảng bá du lịch giới thiệu về du lịch Ninh Bình; tham gia quảng bá du lịch tại các Hội chợ trong nước và quốc tế: Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Trung tại Quảng Ninh; Hội chợ quốc tế TRAVEX - HC tại Malaysia; Hội chợ CITM tại Trung Quốc hoặc ITB ASIA tại singapo, Hội chợ du lịch tại Hà Nội, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh…tổ chức các Hội thảo xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và tổ chức xúc tiến điểm đến du lịch tại Hàn Quốc, Thái Lan.

- Tham gia phục vụ Đại hội phật giáo thế giới tổ chức tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình vào tháng 4/2014

- Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện nếp sống văn minh, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

-  Phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức du lịch cộng đồng cho người dân làm du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch năm 2014.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2014, cán bộ công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải chủ động tham mưu, bám sát thực tiễn, phát huy sáng kiến, áp dụng khoa học vào nhiệm vụ công tác chuyên môn của Ngành. Với tinh thần đoàn kết và phát huy những thành tích đã đạt được ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2014, tiếp tục đưa sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển./.
Nguồn: BBT
Hỗ trợ trực tuyến
TTTT Xúc Tiến Du Lịch
(0229) 388.41.01
Mr Giang  
(0229) 388.60.68
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu