Du lịch Việt Nam

Thống kê Du lịch Việt Nam năm 2012

Cập nhật: 28-12-2012 09:50:42

 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2012
Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 614.673 lượt, giảm 6,26% so với tháng trước và tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 12 tháng năm 2012 ước đạt 6.847.678 lượt, tăng 13,86% so với cùng kỳ năm 2011.
     >> Chi tiết..

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012
Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 655.701 lượt, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 11 tháng năm 2012 ước đạt 6.035.901 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2011.
     >> Chi tiết..

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2012
Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 495.576 lượt, tăng 7,7% so với tháng trước và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 10 tháng năm 2012 ước đạt 5.348.731 lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2011.
     >> Chi tiết..

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2012
Trong tháng 9 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.238 lượt, giảm 13,7% so với tháng trước và tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 9 tháng năm 2012 ước đạt 4.853.155 lượt, tăng 13 % so với cùng kỳ năm 2011.
     >> Chi tiết..

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2012
Trong tháng 8 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 525.292 lượt, tăng 6,5% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 8 tháng năm 2012 ước đạt 4.384.998 lượt, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.
     >> Chi tiết..

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2012
Trong tháng 7 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 466.000 lượt, tăng 11,6% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 7 tháng năm 2012 ước đạt 3,832,427 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2011.

 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2012
Trong tháng 6 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 417.429 lượt, giảm 8,6% so với tháng trước và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 6 tháng năm 2012 ước đạt 3.363.427 lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2011.
 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2012
Trong tháng 5 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 456.749 lượt, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 5 tháng năm 2011 ước đạt 2,945,998 lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2011.

 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2012
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 620.000 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 4 tháng năm 2012 ước đạt 2.493.726 lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011.

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2012
Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 561.877 lượt, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 3 tháng năm 2012 ước đạt 1.873.726 lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2011.

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2012
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước đạt 681.849 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 8,2% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng năm 2012, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2011.

 Khách quốc tế đến Việt 
Nam tháng 1 năm 2012
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 630.000 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 6,2% so với tháng 12 năm 2011.
    >> Chi tiết...
Nguồn: vietnamtourism.gov.vn
Hỗ trợ trực tuyến
TT Xúc Tiến Du Lịch
 (0229) 388.41.01
Ms Quỳnh 0986216262
Mr Giang 0944050001
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu