Văn Bản

 Chính phủ vừa ra Nghị định số 45/2019/NĐ-CP về việc  ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức ....
 Tổng cục Du lịch vừa ra Quyết định số 161/QĐ-TCDL ngày 09/4/2019 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam. >> Xem chi tiết văn bản ....
 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTg ngày 09/1/2019 phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch. >> Xem chi tiết văn bản ....
 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2018/TT-BTC về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn ....
 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ra Quyết định số 1066/QĐ-BVHTTDL ngày 28/3/2018 về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm ....
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ra Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch. Thông tư này quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; ....
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ra Quyết định số 718/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch, kêu gọi du khách trong và ngoài nước ứng xử văn minh, tự trọng và trách nhiệm. Đây là ....
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật du lịch quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa ....
Hỗ trợ trực tuyến
TTTT Xúc Tiến Du Lịch
(0229) 388.41.01
Mr Giang  
(0229) 388.60.68
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu