Bản tin VHTT&DL 2016

Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 4-2016
         Chỉ đạo nội dung            Hoàng Thanh Phong       Phó Giám đốc Sở Du lịch   Chịu trách nhiệm xuất bản             Lê Huy Hoàng   ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 3-2016
         Chỉ đạo nội dung          Hoàng Thanh Phong       Phó Giám đốc Sở VHTT&DL   Chịu trách nhiệm xuất bản             Lê Huy Hoàng   ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 2-2016
           Chỉ đạo nội dung           Hoàng Thanh Phong        Phó Giám đốc Sở VHTT&DL   Chịu trách nhiệm xuất bản             Lê Huy ....
Bản tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Bình số 1-2016
          Chỉ đạo nội dung           Hoàng Thanh Phong        Phó Giám đốc Sở VHTT&DL   Chịu trách nhiệm xuất bản             Đỗ Dương ....
Hỗ trợ trực tuyến
TT Xúc Tiến Du Lịch
 (0229) 388.41.01
Ms Quỳnh 0398301221
Mr Giang 0818400001Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu