Tin nổi bật

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình giám sát tại Sở Du lịch

Cập nhật: 23/12/2021
Chiều ngày 22/12, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” tại Sở Du lịch.

Đoàn giám sát làm việc tại Sở Du lịch

Tham gia đoàn, dự buổi giám sát còn có đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chuyên viên ban Kinh tế – Ngân sách, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Du lịch và đại diện các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Sở.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch thời gian qua. Theo đó, thực hiện chức năng nhiệm vụ, Sở Du lịch đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và cập nhật vào quy hoạch vùng tỉnh; Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình và phối hợp triển khai thực hiện các quy hoạch xây dựng, quy hoạch bảo tồn liên quan khác trong phạm vi Di sản thế giới Tràng An…

Các nhiệm vụ, giải pháp chính được Sở Du lịch triển khai theo quy hoạch, như: thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, đảm bảo môi trường, văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện, đảm bảo các quy định của UNESCO và nhà nước về quản lý, khai thác giá trị di sản thế giới Tràng An; chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045 và được các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp có liên quan đóng góp, tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo trình Ban chấp hành đảng bộ tỉnh xem xét và đã được ban hành tại Nghị quyết số 07/NQ/TU ngày 29/7/2021; tham mưu xây dựng Đề án “Phát triển du lịch Ninh Bình giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045” và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 30/11/2021.

Cùng với đó, Sở đưa ra nhiều giải pháp về: đầu tư phát triển, đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch, công tác xúc tiến, quảng bá; ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động du lịch…

Đặc biệt, Sở Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 669/KH-SDL ngày 09/9/2021 về kế hoạch, lộ trình triển khai công tác lập Quy hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Du lịch tổ chức lập Quy hoạch phân khu các khu vực trong quần thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong Quy hoạch chung Đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Nhằm cụ thể hóa giải pháp về tổ chức không gian, sử dụng đất đai, đề xuất cụ thể các phương án xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xác định các quy định quản lý quy hoạch kiến trúc theo các quy định pháp luật hiện hành trong Khu vực Quần thể danh thắng Tràng An. Đến nay, Quy hoạch được thực hiện đủ trình tự các bước. Dự kiến sẽ hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và phê duyệt trong tháng 12/2021.

Tuy nhiên, Sở Du lịch cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng với chính quyền một số địa phương có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ. Ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phân dân cư chưa cao; các vi phạm về trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng đất và kinh doanh lưu trú tại một số địa phương còn diễn biến phức tạp; công tác xử lý vi phạm tại một số địa phương chưa kịp thời, chưa triệt để, còn kéo dài gây khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch. Ở một số phần việc, do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên việc tham mưu, phối hợp thực hiện chưa đảm bảo tiến độ.

Trên cơ sở thực tế hoạt động, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, Sở Du lịch đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục kiến nghị cấp, ngành: xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù đề thu hút đầu tư phát triển du lịch; Ưu tiên nguồn kinh phí để phát triển du lịch, đặc biệt là kinh phí trong công tác xúc tiến, quảng bá, công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực du lịch…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, TUV, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực; đánh giá cao sự chuẩn bị, tinh thần làm việc nghiêm túc của Sở Du lịch.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 07/NQ/TU,  Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Du lịch tiếp tục chủ động phối hợp hơn với các bộ, ngành trong công tác xây dựng và lập quy hoạch; quan tâm đến công tác công bố công khai quy hoạch; chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng nguồn lực thích ứng với xu hướng phát triển du lịch…

Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Đề án và các Quy hoạch nêu trên là cơ sở quan trọng để huy động các nguồn lực, sự vào cuộc của các cấp các ngành, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy du lịch phát triển, sớm đạt mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Nguồn: baoninhbinh.org.vn
Đánh giá bài viết
Đánh giá: 0/5 từ 0 người bình chọn.
Quét mã QR
Xem tiếp